ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ വാഹനങ്ങൾകൂട്ടിയിടിച്ച് ബാലിക മരിച്ചു

X Close news.keralakaumudi.com

കാറും ഓട്ടോറിക്ഷയും കൂട്ടിയിടിച്ചു; ഏഴുവയസ്സുകാരി മരിച്ചു

X Close www.mathrubhumi.com

ശബരിമല തീര്‍ഥാടകര്‍ സഞ്ചരിച്ച കാറും ഓട്ടോയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഏഴു വയസുകാരി മരിച്ചു

X Close www.madhyamam.com bos