മൊബൈൽ കോൾ, ഡേറ്റ നിരക്ക്: കമ്പനികളുടെ 'കള്ളക്കളി' ഇനി നടക്കില്ല, എല്ലാം സുതാര്യം

X Close www.manoramaonline.com

മൽസരം കടുക്കും; മൊബൈൽ നിരക്കുകൾ ഇനി ഒറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ

X Close www.manoramaonline.com bos