കോൺഗ്രസിൽ ഗ്രൂപ്പു കളികൾ വീണ്ടും; മുരളീധരന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയ ഗ്രൂപ്പ്

X Close www.metrovaartha.com

കോൺഗ്രസിൽ കെ. മുരളീധരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയ ഗ്രൂപ്പ്

X Close news.keralakaumudi.com

ഐ ഗ്രൂപ്പിലെ അസംതൃപ്തര്‍ ഒരുമിക്കുന്നു; കോണ്‍ഗ്രസില്‍ പുതിയ ഗ്രൂപ്പിന് നീക്കം

X Close www.doolnews.com

ഐ ഗ്രൂപിലെ അസംതൃപ് തർ കെ. മുരളീധര െൻറ നേതൃത്വത്തിൽ ഒന്നിക്കുന്നു

X Close www.madhyamam.com

കെ.മുരളീധരന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പുതിയ ഗ്രൂപ്പുമായി കോണ്‍ഗ്രസിലെ അസംതൃപ്തര്‍

X Close www.mathrubhumi.com

ഐ ഗ്രൂപ്പിലെ അസംതൃപ്തർ ഒരുമിക്കുന്നു; മുരളീധരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയ ഗ്രൂപ്പ്

X Close www.manoramaonline.com

അതൃപ്തര്‍ ഒരുമിച്ച് കോൺഗ്രസിൽ പുതിയ ഗ്രൂപ്പ്; അമരത്ത് മുരളീധരൻ

X Close www.manoramanews.com bos