വീരേന്ദ്ര കുമാറിന് 49 കോടിയുടെ സ്വത്ത്; ബാബുപ്രസാദിന്റെ ആസ്തി 28 ലക്ഷം

X Close www.manoramaonline.com

വീരേന്ദ്രകുമാറിന് 49.15 കോടിയുടെ സ്വത്ത്

X Close news.keralakaumudi.com