ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ വേതനം: 30 പേർ അഭിപ്രായം അറിയിച്ചു

X Close www.manoramaonline.com

മിനിമം വേതനം പുതുക്കൽ: മുപ്പതോളം ആക്ഷേപങ്ങളുമായി സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ

X Close news.keralakaumudi.com